top of page
  • Writer's pictureHagar Dror Maliniek

משמעות רוחנית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי

Updated: Jan 1

נראה שאין כל קשר בין השניים?

אז זהו, שיש, אף שנחוץ קצת להעמיק כדי למצוא אותו.

במאמר שפורסם באתר "טנא" אני מביאה בקצרה את עקרונות הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי ואת הרקע להיווצרו על ידי הפסיכיאטר האמריקאי ד"ר אהרון בק, שנפטר לאחרונה.

ביחד עם זאת, אני מתארת את המשמעות הרוחנית של העבודה הקוגניטיבית התנהגותית, למשל על חיזוק האני במשמעו הרוחני. ואיך כל זה קשור לפסל הרומאי הנפלא המופיע למטה? ובכן, האני הרוחני שלנו עוסק במידה לא מעטה בניהול ולעיתים אילוף או השתלטות על חלקי נפש מפותחים פחות.

למאמר המלא https://bit.ly/3MuFQe99 views0 comments

Heading 1

bottom of page