top of page
  • Writer's pictureHagar Dror Maliniek

רשמים מ"סדנת השלד" עם ד"ר אקסל אוולד

Updated: Feb 6, 2022

אקסל הוא אמן מיוחד, מורה מיוחד ואדם מיוחד.

הוא מיוחד ראשית ברב-תחומיות שלו, ושנית בהיותו מורה מחונן החי את הידע שלו באופן עמוק ומרתק.

לפני כשנתיים עברנו בלבונה "סדנת התבוננות בשלד" עם אקסל. דרך ההתבוננות הגתהאנית שאותה הוא מלמד הבנו בצורה חיה את מבנה שלד האדם, ואיך מבנה זה צופן בתוכו חכמה עמוקה על הישות הנפשית והרוחנית שלנו, בני האדם.

אנחנו מתרגלים התבוננות גתהאנית בלבונה, משום שהיא דרך עבודה חשובה עבורנו כמטפלים.

התבוננות כזו מסייעת לנו להבין ולהכיר טוב יותר את המטופלים שלנו, וגם לנהל איתם שיחה טיפולית ברוח "השיחה הגתהאנית".

דרך התבוננות זו פותחה על ידי ההוגה ומדען הטבע י.ו. גתה. הוא זיהה בצמחים את ה"ארכיטיפ", או בעברית "אב-התופעה", על ידי כך שהשתמש בהתבוננות מתארת, השואפת לאובייקטיביות ונמנעת ככל האפשר משיפוט.

כדי להיות מסוגלים להתבונן בבני-אדם, אנחנו מתחילים מלהתבונן קודם כל בצמחים.

בהתבוננות בצמח אנחנו יכולים לראות את תהליך התפתחותו בזמן, מהיותו זרע ועד קמילה. הצמח חי בזמן, כמונו.


בעבודה הטיפולית ההתבוננות הגתהאנית המתארת מאפשרת לנו להניח בסיס של עובדות במפגש הטיפולי, לגבי כל תוכן שהמטופלת מעלה, לפני שאנחנו נותנים מקום לרגשות ולהתרשמויות הסובייקטיביות שלנו. אחת הבעיות שעלולות להתעורר בטיפול רגשי, היא כאשר הטיפול ממוקד באופן לא מאוזן ברגשות. מיקוד כזה אינו משרת את המטופל. היכרות עם התבוננות גתהאנית מסייעת לנו להימנע מהטיה זו, ושומרת על האיזון החשיבתי והרגשי שלנו כמטפלים. בנוסף, השיחה שאנחנו מקיימים עם מטופלים יכולה להיות מוזנת מה"שיחה הגתהאנית" ומהאיכויות המרפאות שלה.


לא ארחיב עוד על סדנת ההתבוננות בצמחים שקיימנו עם אקסל, שהיתה מאלפת,

אלא אספר שב-25 לפברואר נקיים סדנה חוויתית עם עצים, בהנחיית אקסל.

מחבקי עצים? לא אמרנו שלא נחבק..

מה שבטוח, נכיר הרבה יותר טוב את העצים, וגם את עצמנו - בסיום הסדנה הזו.

ועוד דבר - הסדנה הזו פתוחה לכל מי שמעוניין (בתשלום) ואפשר להצטרף אליה דרך האתר.Comments


Heading 1

bottom of page