top of page

                  אודות

שיעור בתכנית להכשרת מטפלים

פסיכותרפיה אנתרופוסופית

מהי גישה רוחנית בטיפול?

האנתרופוסופיה מביאה אל הטיפול הנפשי תמונת אדם מלאה, עמוקה, עשירה ודינמית. האדם כישות המגיעה אל האדמה מעולם הרוח ונושאת את נפתולי גורלה כשייעודה התפתחות רוחנית והתמרה עצמית. במהלך חייו פוגש אדם בתוך נפשו את המרכיבים הייצריים והלא-פתורים. כדי להתוודע מחדש ובאופן מודע אל הרוח עליו להתמיר את המרכיבים הלא-מפותחים שבתוכו. 

איך מושפע טיפול מתמונת האדם של המטפל/ת?

כל היבט בטיפול נפשי ניזון באופן ישיר או עקיף מתמונת האדם של המטפלת, בין אם היא מודעת ובין אם אינה מודעת, ולכל מטפלת תמונת אדם כלשהי. תמונת אדם זו ארוגה בתוך התהליך הטיפולי, תכופות באופן שהמטפל אינו מודע לה.

רודולף שטיינר, הוגה דעות ופילוסוף אוסטרי, הניח יסודות לפסיכולוגיה אחרת הרואה באדם ישות של גוף, נפש ורוח ומכירה באפשרות של התפתחות נפשית ורוחנית לאורך החיים.

המורים של 'לבונה': הגר דרור מליניאק, דודו מליניאק, ד"ר סוניה פאו, נבו עמית, יובל נאור, אקסל אוולד, תדהר מרחב - דוניו, ד"ר מירון ברק (לפרטים נוספים - צוות המורים).

********

  "האנושות חצתה את הסף. אותם גבולות בטוחים שהקיפו את תודעתנו במשך המאות האחרונות, שוב אינם בטוחים. בעיקר הגבול הפנימי  - לעבר תהליכי הנפש, הפך לא יציב. כוחות לא-מוכרים וכפייתיים נכנסים לתודעה ודוחפים פחדים, כפיות, ניכור ודיכאון אל פני השטח."

(ברנארד ליווכוד, פסיכיאטר אנתרופוסופי הולנדי)

טיפול נפשי אנתרופוסופי רואה באדם ישות של גוף, נפש ורוח ושואף לבסס זיקה בריאה בין שלושתם. הוא רואה באדם פוטנציאל התפתחות, מזהה שלבי התפתחות לאורך החיים ומטפל במשברים נפשיים בהתאם להבנת השלב שבו נמצא האדם.

גישה זו יוצאת מתוך הידע הפסיכולוגי הקיים, אך תמונת האדם שלה שונה מהותית. היא מוסיפה מימד רוחני ומהווה מסגרת מתקדמת לכל מטפל/ת המעוניין/ת במבט מקיף על האדם.

bottom of page