top of page

תכניות לימוד

קורס למטפלים - מבוא לפסיכותרפיה אנתרופוסופית - 12 מפגשים שבועיים

הקורס הקרוב יפתח בספטמבר 2023, בימי ג' בשעות לפנ"הצ או אח"הצ, בקריית טבעון ובזום. משך כל מפגש שעתיים וחצי.

פסיכותרפיה אנתרופוסופית היא גישה הוליסטית הרואה באדם ישות של גוף, נפש ורוח -

ישות בעלת פוטנציאל התפתחות רוחנית ויצירה מתמשך לאורך שלבי החיים השונים.

הגישה מזהה אפשרויות התפתחות קונקרטיות הנפתחות בפני האדם בגילאים שונים - 

במימד הגוף, הנפש והרוח וביחסים ביניהם. הערכת המטופלים והעבודה הטיפולית נובעים מתוך ידע האדם המעמיק והיחודי שמביאה האנתרופוסופיה.

לימודי תעודה בפסיכותרפיה אנתרופוסופית, תכנית דו שנתית למטפלים

ימי שישי אחת לחודש. 10 מפגשים שנתיים, מפגש אחת לחודש בימי ג' או ד', מפגש שבועי מקוון בימי ד' בערב.

מטפלים בוגרי התכנית מוכשרים לסייע למטופלים בהתפתחותם הרוחנית, בזיהוי ייעודם ובהעמקה בהבנת הקארמה של חייהם - כמו גם טיפוח היכולות הרגשיות והנפשיות שלהם. מתוך למידת היחסים בין מרכיבי גוף, נפש ורוח תסייע המטפלת למטופליה להגיע לרמת בריאות רוחנית, נפשית וגופנית טובה ומספקת יותר.

 

התכנית מיועדת למטפלים ומאפשרת לבוגריה לשלב בעבודתם הטיפולית ידע והבנה בגישה אנתרופוסופית.

  התפתחות רוחנית של המטפל/ת

   קורס שנתי מקוון, ימי רביעי בשעות 20.00-21.00

   קריאה מונחית בספר "כיצד קונים דעת העולמות העליונים" ותירגול מעשי ומדיטטיבי.

   הקורס פתוח לכל המעוניין.

   עלות הקורס: 1300 ש"ח 

bottom of page