top of page

התפתחות רוחנית של המטפל/ת 

עבודה אישית ומדיטטיבית, וקריאה מונחית בספר "כיצד קונים דעת העולמות העליונים" -מאת רודולף שטיינר

קורס שנתי

קורס שבועי - מאוקטובר 2021 עד יוני 2022 - מקוון - בימי רביעי בשעות 20.00-21.00.

בקורס נעמיק בספר זה, המהווה ספר יסוד לעבודה הרוחנית הפנימית של תלמיד מדע הרוח.

ככזה, מהווה הספר מפת הכנה למטפלים המבקשים לעבוד ברוח הידע והגישה האנתרופוסופית.

הקורס ישלב קריאה מונחית עם עבודה אישית מדיטטיבית הנובעת מתוך שלבי ההכנה שמתאר רודולף שטיינר.

הקורס פתוח למשתתפים שמחוץ לתכנית ההכשרה.

זהו קורס שנתי. עלות הקורס: 1300 ש"ח

bottom of page